ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่/แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ติดต่อ
กระดานสนทนา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ
บุคลากร
Untitled Document
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา
กลุ่มสาระดนตรี-นาฏศิลป์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
แนะแนว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างชั่วคราว
นักการ
ลูกจ้างชั่วคราว
บรรณารักษ์

ประมวลรูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมส่งเสริมประชา...
กิจกรรมประชุมผู้ปกคร...
อบรมการสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมไหว้ครูและมอบ...
ประกาศผลสอบคัดเลือกเ...

ทำเนียบศิษย์เก่า
สมาชิกคนล่าสุด
เข้าสู่ระบบ
user
pass
สถิติการเข้าชม

จำนวนคนเข้าวันนี้ :70
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :247
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :220799
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:18353

เริ่มนับ 25 ธันวาคม 2553
แบนเนอร์
Untitled Document
text
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
wwww
skooolthai
nectec
 ::

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ตามมติของสภาเทศบาลตำบลปากแพรกสมัยนายสมมุ่ง วิสุทธิธรรม เป็นนายกเทศมนตรี เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน(ทิศตะวันออก)

            เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนปลายประถมศึกษาปีที่ ๕  ถึงประถมศึกษาปีที่ ๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน มีผู้บริหาร นายไสว อินทรสุวรรณ เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยให้สร้างอาคารเรียน เพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก ๖ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ.๒๕๑๓ เทศบาลแต่งตั้งนายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล เป็นครูใหญ่แทนนายไสว อินทรสุวรรณ ซึ่งย้ายไปอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากระทรวงมหาดไทยให้สร้างอาคารเรียนตึกหลังที่ ๒ แบบตึก  ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน(ทิศเหนือ) ในสมัย นายแกน วงศ์สุรีย์ เป็นนายกเทศมนตรี

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย  ให้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมต่อจากอาคาร ๒ อีก ๖ ห้องเรียนไปทางทิศใต้และแต่งตั้งให้นายมงคล รัตนบุรี เป็นครูใหญ่แทนนายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล  ซึ่งย้ายไปสังกัดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๘  เทศบาลแต่งตั้งนางอรพินท์ ชูมี เป็นครูใหญ่ในช่วงระยะเวลากลางปีแทนนายมงคล รัตนบุรี  ซึ่งย้ายไปประจำโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้เปิดสอนตามหลักสูตรใหม่ และเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๕  เทศบาลได้แต่งตั้ง นายอนวัช  หนูช่วย  มาช่วยราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โดยสับเปลี่ยนกับนางอรพินท์  ชูมี   ให้ไปช่วยราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

            เดือนตุลาคม ๒๕๒๗ เทศบาลได้แต่งตั้งให้นางอรพินท์  ชูมี กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้งแทนนายอนวัช  หนูช่วย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  และในปีเดียวกันนั้น เทศบาลได้แต่งตั้งให้  นางอรพินท์ ชูมี ไปช่วยราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลปากแพรก และแต่งตั้งนายแก้ว      สุขอนันต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน และในปีการศึกษา ๒๕๒๗ นี้ ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๑ ห้องเรียน 

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  เทศบาลแต่งตั้งนางอรพินท์ ชูมี กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสมหมาย อินทรสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน     นางอรพินท์ ชูมี ซึ่งย้ายไปช่วยราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลปากแพรก

            ปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน  ๙๐ คน

            ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๙ กรมการปกครองได้แต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสมหมาย  อินทรสุวรรณ ซึ่งลาออกจากราชการ

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  เทศบาลได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง สร้างอาคารเรียนหลังที่  ๓ แบบตึก ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน และเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑(ปัจจุบันคือ อาคาร ๑ ราชพฤกษ์)

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  กรมการปกครองได้แต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ ๗

            เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓  เทศบาลแต่งตั้งนายสุชีพ ดำสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์

            เดือนตุลาคม ๒๕๔๓  กรมการปกครองได้แต่งตั้งนายประจบ หนูภิบาล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ ๘

            วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๔๓  เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายสุชีพ  ดำสมาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล     วัดโคกสะท้อน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

            วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๔๘  เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายประภาส  ชูภักดี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัด ชัยชุมพล  ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

            ปีงบประมาณ ๒๕๔๘   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สน.ศท.๔/๑๒  (สัญญาจ้าง ลงวันที่

๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘)  จำนวน ๑ หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ (อาคาร ๒ เฉลิมพระเกียรติ)

            วันที่    มีนาคม  ๒๕๔๙ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายประภาส  ชูภักดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ  ระดับ ๘

            ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑  สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และให้จัดการศึกษาเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

            วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๑  เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรินทร์  พฤษชัยนิมมิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ   ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

            ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ค.ส.ล.๔ ชั้น (๖ ห้องเรียน) จำนวน  ๑ หลัง (สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ (อาคาร ๓ รสสุคนธ์)

            ในปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (อาคาร ๔ มณฑา/อเนกประสงค์) ยังไม่เปิดใช้ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง

            วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๒    เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายประภาส  ชูภักดี  ปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฯอีกตำแหน่ง

            วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสุคนธา  สุนทรอารมณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

            ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สน.ศท.๔/๑๒  (สัญญาจ้าง ลงวันที่....ธันวาคม ๒๕๕๒)  จำนวน ๑ หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (อาคาร ๕ อินทปัญญากร)

            วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายโชคดี อิ้ววังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ช่วยปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

        วันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เทศบาลเมืองทุ่งสงได้แต่งตั้งให้ นายโชคดี  อิ้ววังโส เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

 
Untitled Document
เว็บลิ้งค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ข่าวสารเมืองนครศรี
ฟังเพลงออนไลน์
ค้นหาข้อมูล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรมม NSTRU
เทศบาลเมืองทุ่งสง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช
แบนเนอร์
Untitled Document
google.co.th
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
การปะปานครหลวง
สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์ นครศรีธรรมราช รับสอนทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และ ผู้ใหญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.สงขลาเขต 1
ลิ้งค์อื่น ๆ
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
โทรทัศน์


ลิงค์สำคัญ
เก็บมาฝาก
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
 
Untitled Document

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

2 ต.ท่าแพใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

เบอร์โทรศัพท์ 075 -411397

E-mail mutthayomt3@hotmail.com