ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่
สภาพทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
ติดต่อ
กระดานสนทนา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ
บุคลากร
Untitled Document
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต...
งานแนะแนว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นักการ / ภารโรง
บรรณารักษ์

ประมวลรูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมตรวจสุขภาพชุม...
ค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมสมโภชน์และถวา...
อบรมการรณรงค์ป้องกัน...

ทำเนียบศิษย์เก่า
สมาชิกคนล่าสุด


สริตา ดิ้นเม
| more
เข้าสู่ระบบ
user
pass
สถิติการเข้าชม

จำนวนคนเข้าวันนี้ :
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :83288
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:

เริ่มนับ 25 ธันวาคม 2553
แบนเนอร์
Untitled Document
???????????????????????????
?????????????????????????????????
wwww
nectec
 ::

ประวัติโรงเรียน

         

ประวัติของสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ) สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ตามมติของสภาเทศบาลตำบลปากแพรก สมัยนายสมมุ่ง วิสุทธิธรรม เป็นนายกเทศมนตรี แบบที่สร้างเป็นแบบตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ทิศเหนือ ๑๑๐ เมตร ทิศใต้ ๑๑๐ เมตร ทิศตะวันออก ๙๑ เมตร ทิศตะวันตก ๙๓ เมตร

          เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑  เฉพาะประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน ผู้บริหารนายไสว อินทรสุวรรณ เป็นครูใหญ่

          ปี พ.ศ ๒๕๑๒  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทยให้สร้าง  อาคารเรียนเพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก ๖ ห้องเรียน

          ปี พ.ศ ๒๕๑๓ เทศบาลแต่งตั้งนายวิสุทธิ์ จิระประดิษฐ์ผล เป็นครูใหญ่แทนนายไสว อินทรสุวรรณ ซึ่งย้ายไปอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล     

          ปี พ.ศ ๒๕๑๖ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ให้สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบตึก๒ ชั้น ๖ ห้องเรียนในสมัย นายแกน วงศ์สุรีย์ เป็นนายกเทศมนตรีและสร้างห้องสมุด เพิ่มอีก ๑ หลัง

          ปี พ.ศ  ๒๕๑๘  เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ให้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมต่อจากอาคาร ๒ อีก ๖ ห้องเรียนไปทางทิศใต้ และแต่งตั้งให้นายมงคล รัตนบุรี เป็นครูใหญ่แทน นายวิสุทธิ์  จิระประดิษฐ์ผล ซึ่งย้ายไปเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช

          ปี พ.ศ ๒๕๑๘ เทศบาลแต่งตั้ง นายอรพินท์ ชูมี เป็นครูใหญ่ในช่วงระยะเวลากลางปีแทน  นายมงคล  รัตนบุรี  ซึ่งย้ายไปโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

          ปี พ.ศ ๒๕๒๑ โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรใหม่ และเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

          วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เทศบาลแต่งตั้งนายอนวัช หนูช่วย มาช่วยราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โดยสับเปลี่ยนกับนางอรพินท์ ชูมี ไปช่วยราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

           ปี พ.. ๒๕๒๗ เทศบาลได้แต่งตั้งให้นางอรพินท์ ชูมี กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง  แทนนายอนวัช หนูช่วย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ และในปีเดียวกันนั้น  เทศบาลได้แต่งตั้งให้ นางอรพินท์  ชูมี ไปช่วยราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน  เทศบาลตำบลปากแพรก  และแต่งตั้งนายแก้ว  สุขอนันต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน และในปีการศึกษา ๒๕๒๗ นี้ ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อน วัยเรียน  จำนวน ๑ ห้องเรียน 

          ปี พ.ศ ๒๕๒๙ เทศบาลแต่งตั้ง นางอรพินท์  ชูมี กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ อีกครั้งหนึ่ง

          ปี พ.ศ ๒๕๓๔ เทศบาลแต่งตั้งให้ นายสมหมาย  อินทรสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนางอรพินท์ ชูมี ซึ่งย้ายไปช่วยราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลปากแพรก 

          ปี พ.ศ  ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๒ ห้องเรียน จำนวน ๙๐ คน

          ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๙ กรมการปกครองได้แต่งตั้งนายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายสมหมาย  อินทรสุวรรณ ซึ่งลาออกจากราชการ 

          ปี พ.ศ ๒๕๔๐ เทศบาลได้งบประมาณจากกรมการปกครอง สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ แบบตึก ค.ส.ล ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน  และเปิดเรียนเมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๑

          ปี พ.ศ ๒๕๔๑ กรมการปกครองได้แต่งตั้ง นายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๗

          เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ เทศบาลแต่งตั้ง นายสุชีพ  ดำสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนนายเกรียงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์

          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุชีพ ดำสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

               วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายประภาส  ชูภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ 

          วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายประภาส ชูภักดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ อันดับ คศ.๓

          วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรินทร์  พฤษชัยนิมมิต ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

          วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ตามมติชอบประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๑ให้โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและกำหนดหลักสูตรพิเศษรูปแบบสองภาษา และให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง”สมัยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

          วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิรันดร์  สุนทรอารมณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

          วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายประภาส ชูภักดี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ)

          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นางสุคนธา สุนทรอารมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

          วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๓  เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายโชคดี อิ้ววังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือช่วยปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงรักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง(วัดท่าแพ) จนถึงปัจจุบัน                   

 
Untitled Document
เว็บลิ้งค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
นครติวเตอร์
นครทูเดย์
การสืบค้นข้อมูล
นครติวเตอร์ NSTRU
เทศบาลเมืองทุ่งสง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช
แบนเนอร์
Untitled Document
หนังสือราชการ สถ.
google.co.th
???????????????????????????????
??????????????
?????????????????????? ????????????? ?????????????????? ?????? ??? ??????
??????????????????????????????????? ???.???????? 1
ลิ้งค์อื่น ๆ
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
โทรทัศน์


ลิงค์สำคัญ
เก็บมาฝาก
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
 
Untitled Document

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

2 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 -411397

E-mail Muttayom_taepa@hotmail.com