ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่
สภาพทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
ติดต่อ
กระดานสนทนา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ
บุคลากร
Untitled Document
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต...
งานแนะแนว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นักการ / ภารโรง
บรรณารักษ์

ประมวลรูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
มอบเสื้อกันฝน
ทอดกฐินวัดท่าแพ
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมคณะกรรมการสถาน...
รณรงค์ชุมชนไร้ถัง

ทำเนียบศิษย์เก่า
สมาชิกคนล่าสุด


นายประ แก้วลา
| more
เข้าสู่ระบบ
user
pass
สถิติการเข้าชม

จำนวนคนเข้าวันนี้ :
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :102148
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:

เริ่มนับ 25 ธันวาคม 2553
แบนเนอร์
Untitled Document
???????????????????????????
?????????????????????????????????
wwww
nectec
 ::

   วิสัยทัศน์ (Vision)

     " ภายในปี 2561 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณี มีสุนทรียภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
  3. พัฒนา จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
  5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  6. จัดแหล่งการเรียนรู้ สาธารณณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  7. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  8. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเต็มเปี่ยวด้วยจรรยาบรรณความเป็นครูท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา (Goal)

  1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
Untitled Document
เว็บลิ้งค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
นครติวเตอร์
นครทูเดย์
การสืบค้นข้อมูล
นครติวเตอร์ NSTRU
เทศบาลเมืองทุ่งสง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช
แบนเนอร์
Untitled Document
หนังสือราชการ สถ.
google.co.th
???????????????????????????????
??????????????
?????????????????????? ????????????? ?????????????????? ?????? ??? ??????
??????????????????????????????????? ???.???????? 1
ลิ้งค์อื่น ๆ
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
โทรทัศน์


ลิงค์สำคัญ
เก็บมาฝาก
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
 
Untitled Document

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

2 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 -411397

E-mail Muttayom_taepa@hotmail.com